Home Game Guide

Game Guide

ใช้ระบบ “เชียร์” เพิ่มความสามารถให้ทีมด้วย Special Buff

ระบบการ Support เป็นระบบที่ผู้เล่นจะได้รับ Buff พิเศษจากทหารรับจ้างประเภท NPC โดยแต่ละตัวจะให้บัฟพิเศษที่แตกต่างกัน แต่ผู้เล่นสามารถรับบัฟจากการ Support ได้เพียง 1 บัฟเท่านั้น

มารู้จักเกม HeartsWar ก่อนเริ่มผจญภัยกันเถอะ!

ถึงแม้จะมีอาชีพให้เลือกเล่นมากมาย แต่การที่ผู้เล่นจะได้รับอาชีพใหม่ๆนั้น จะต้องผ่านการเก็บเลเวลที่สูงขึ้น และยังต้องทำภารกิจพิชิตอาชีพใหม่อีกด้วย วันนี้เราจึงมาแนะนำตั้งแต่เริ่มสร้างตัวละคร และสิ่งที่ผู้เล่นต้องเรียนรู้ก่อนเริ่มผจญภัย!

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

HeartsWar ในแต่ละวันมีภารกิจมากมายให้ผู้เล่นได้เข้าร่วม ซึ่งผู้เล่นจะได้รับไอเทมต่างๆเป็นของรางวัล อีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้เล่นจำเป็นต้องเข้าร่วมทุกวันนั่นก็คือ "ดันเจี้ยน" ผู้เล่นสามารถได้รับอาวุธ, เครื่องป้องกัน, Base EXP, Job EXP และ Gold จำนวนมาก ผู้เล่นสามารถเข้าดันเจี้ยนได้ที่เมนู > Dungeon Dungeon มีหลายชนิดได้แก่ Story Dungeon, ดันเจี้ยนรายวัน Party Dungeon, ดันเจี้ยนรวบรวม, Infinity Tower...
heartswar