ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

1040

HeartsWar ในแต่ละวันมีภารกิจมากมายให้ผู้เล่นได้เข้าร่วม ซึ่งผู้เล่นจะได้รับไอเทมต่างๆเป็นของรางวัล อีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้เล่นจำเป็นต้องเข้าร่วมทุกวันนั่นก็คือ “ดันเจี้ยน” ผู้เล่นสามารถได้รับอาวุธ, เครื่องป้องกัน, Base EXP, Job EXP และ Gold จำนวนมากดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

ผู้เล่นสามารถเข้าดันเจี้ยนได้ที่เมนู > Dungeon

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

Dungeon มีหลายชนิดได้แก่ Story Dungeon, ดันเจี้ยนรายวัน
Party Dungeon, ดันเจี้ยนรวบรวม, Infinity Tower และ Special Dungeon

Story Dungeon

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

ผู้เล่นสามารถท้าทายได้วันละ 2 ครั้ง เมื่อ Job Level มากขึ้นจะสามารถท้าทายระดับที่ยากขึ้นได้
การท้าทายในแต่ละครั้งผู้เล่นต้องใช้ ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar  Instance Dungeon Ticket จำนวนหนึ่ง

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

ผู้เล่นมีโอกาสได้รับอาวุธและเครื่องป้องกันจาก Story Dungeon
และทุกครั้งที่ท้าทายสำเร็จจะได้รับ EXP และ Gold จำนวนมาก

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

และเมื่อท้าทายสำเร็จ จะได้รับเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

เมื่อครบ 100% จะสามารถเลือกอาวุธหรือเครื่องป้องกัน 1 อย่างได้
(หมายเหตุ : เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของแต่ละดันเจี้ยนไม่นับรวมกัน)

ดันเจี้ยนรายวัน

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

Daily Dungeon แบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่
Gold Dungeon ผู้เล่นจะได้รับ Gold จำนวนมาก ท้าทายได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

EXP Dungeon ผู้เล่นจะได้รับ Base EXP และ Job EXP จำนวนมาก ท้าทายได้วันละ 1 ครั้ง
เมื่อผู้เล่นมี Base Level ที่มากขึ้น ก็จะสามารถท้าทายระดับที่ยากขึ้นได้

Party Dungeon

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

ดันเจี้ยนนี้สามารถเข้าร่วมได้ 3 คน สามารถเชิญเพื่อนจากรายชื่อเพื่อนได้

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

หลังจากจัดเตรียมปาร์ตี้เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม เลือกดันเจี้ยน
สามารถเลือกระดับความยากที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร
และกดปุ่ม เริ่ม เพื่อยืนยันการเลือกดันเจี้ยน
และกลับมาที่หน้าจัดการปาร์ตี้กดปุ่ม เริ่ม อีกครั้งเพื่อเริ่มท้าทาย

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

ผู้เล่นจะได้รับ Moonstone (หินอัพเลเวลสกิล) เป็นรางวัล

Dungeon Collect

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

เป็นดันเจี้ยนเก็บวัตถุดิบในการคราฟต์ไอเทมต่างๆ สามารถเก็บรวบรวมได้วันละ 10 ครั้ง
และสามารถซื้อเพิ่มได้วันละ 10 ครั้ง

Infinity Tower

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

เป็นดันเจี้ยนสำหรับ Job สามารถเข้าเพื่อหา Gem เอาไว้ใส่ออฟชั่นของอุปกรณ์ต่างๆ

Special Dungeon

ดันเจี้ยน ในเกม HeartsWar

แบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่ Hot Time Dungeon และ Max Level Dungeon
สามารถได้รับ EXP และเงินเป็นการตอบแทน