Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์

1114

HeartsWar หากอาวุธหรือชุดป้องกันของผู้เล่นที่ใส่อยู่รู้สึกว่ายังไม่แกร่งพอ นอกเหนือจากการตีบวกไอเทมแล้ว สามารถทำได้ไม่ยาก โดยการติดตั้ง Gem ลงไปในอาวุธหรือชุดป้องกันเพื่อเพิ่มความสามารถให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น!

ค่าสถานะ Gem สีต่างๆ

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์
Ruby
เพิ่มค่าสถานะ P.ATK

 

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์
Emerald
เพิ่มค่าสถานะ Max HP , Max MP

 

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์
Sapphire
เพิ่มค่าสถานะ M.ATK

 

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์
Amethyst
เพิ่มค่าสถานะ CRI Rate

 

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์
Aquamarine
เพิ่มค่าสถานะ EVA Rate

 

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์
Topaz
เพิ่มค่าสถานะ CRI Damage

 

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์
Diamond
เพิ่มค่าสถานะ P.DEF , M.DEF

 

วิธีการ Craft Gem

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์

เข้าไปคุยกับ NPC ที่ชื่อว่า [Smith] Sebastian โดยจะพบเขาได้ที่เมืองต่างๆ หลังจากเจอ NPC แล้วให้กดเข้าไปที่ Processing House

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์

เข้ามาในหน้านี้จะเจอกับหน้าการ Craft Gem ทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยแต่ละระดับจะใช้วัตถุดิบในการ Craft แตกต่างกัน

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์

กดแปรรูป Gem ที่ต้องการ เมื่อวัตถุดิบครบก็สามารถกด Craft ได้เลย

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์

เมื่อ Craft Gem ที่ต้องการแล้ว ให้ผู้เล่นเข้ามาตรวจสอบในกระเป๋า ช่องวัตถุดิบจะพบกับ Gem ที่ผู้เล่น Craft ไว้ ในตัวอย่างจะเป็น Gem ที่เพิ่ม P.ATK +5

วิธีการติดตั้ง Gem

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์

1. การที่ผู้เล่นจะติดตั้ง Gem ลงไปในอาวุธหรือชุดป้องกันใดๆก็ตาม อาวุธและชุดป้องกันนั้นๆจะต้องมีสล็อตสำหรับใส่ Gem ด้วย สามารถตรวจสอบได้โดยการกดเข้าไปดูอุปกรณ์ที่ต้องการจะเสริม Gem หากสามารถใส่ได้จะพบว่ามีสล็อตว่างอยู่

ตัวอย่างในภาพมีสล็อตว่างอยู่ถึง 4 ช่องนั่นหมายถึงไอเทมอาวุธนี้สามารถใส่ Gem ได้ถึง 4 เม็ด นั่นเอง!

2. เมื่อได้อุปกรณ์ที่ต้องการเสริม Gem แล้ว กดเข้าไปที่ช่องอัพเกรด

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์

แล้วให้เลือกที่คำสั่งติด Gem เลือกหน้าวัตถุดิบ เลือก Gem ที่ต้องการใส่ได้เลย ในส่วนนี้จะต้องใช้ Gold เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และแน่นอนว่ามีโอกาสล้มเหลว

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์

ทันทีที่ติดตั้ง Gem สำเร็จแล้ว ค่าสถานะของไอเทมจะเสริมตาม Gem ที่เราใส่ ตัวอย่างในภาพ

ติดตั้ง Gem ที่เสริม P.ATK+5 อาวุธของผู้เล่นก็จะเพิ่มค่าสถานะ P.ATK+5 เช่นกัน

วิธีการถอด Gem

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์

1.กดเข้าไปที่อัพเกรด เลือกนำ Gem ออก จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือก Gem ที่ต้องการถอด
2. ในการถอด Gem จะมีค่าใช้จ่ายเป็น Gold ราคาขึ้นอยู่กับระดับของ Gem ที่สวมใส่