แผนที่และการเดินทาง

413

HeartsWar เมื่อผู้เล่นมีเลเวลสูงขึ้น จะสามารถปลดล็อคแผนที่ใหม่ๆเพื่อสนับสนุนการหาไอเทม, มอนสเตอร์ และภารกิจใหม่ๆสำหรับผู้เล่นให้ตื่นเต้นและพร้อมกับการผจญภัย!

แผนที่ในปัจจุบันของเรามีชื่ออะไรบ้าง, NPC ในแต่ละเมือง และ Level มอนสเตอร์ เป็นอย่างไร ไปดูกันเลย!

แผนที่และการเดินทาง Worldmap ของเราจะมีรายละเอียดต่างๆว่าแผนที่ไหน Base Lv. เท่าไหร่จึงจะสามารถเดินทางไปได้

1. Reinhart จะเป็นเมืองหลวงและเมืองเริ่มต้นของทุกอาชีพ ในเมืองจะมี NPC หลักอยู่ครบถ้วน
2. Base Lv. จะระบุไว้อย่างชัดเจนใต้ชื่อของแผนที่นั้นๆ ยกตัวอย่างในรูป แผนที่ Swamp of Death ผู้เล่นที่มี Base Lv. ถึง 120 จึงจะสามารถเดินทางไปยังแผนที่นี้ได้

แผนที่และการเดินทาง ตัวอย่างแผนที่ Swamp of Death

1. ทุกแผนที่จะระบุว่า Base Lv. เท่าไหร่ที่จะสามารถเดินทางมาได้ และระบุค่าพลังที่เหมาะสมกับแผนที่นี้ เพราะผู้เล่นจะเจอกับมอนสเตอร์ที่ระดับสูงขึ้น
2. ถ้าในแผนที่นั้นๆมีบอส ก็จะมีการระบุตำแหน่งบอสเพื่อความสะดวกในการล่าบอสและหาไอเทมต่างๆด้วย

การเดินทาง
ระบบการเดินทางของเรามีหลายแบบ มีทั้งเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยก็มี

แผนที่และการเดินทาง

1. Warp Package ในส่วนนี้ผู้เล่นสามารถที่จะซื้อ Teleport เพื่อใช้ในการเดินทางได้
2. ในการจะเดินทางไปยัง Map อื่นๆ สามารถกดเข้าไปดูและเลือกพื้นที่ ที่จะลงได้เลย

แผนที่และการเดินทาง

2.1 การกดเดินไปจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2.2 วาร์ปโดยใช้คริสตัล ในส่วนนี้ราคาของคริสตัลจะอยู่ที่ความใกล้ไกลของ Map ที่ผู้เล่นต้องการจะไป
2.3 วาร์ปโดยใช้ Gold ในส่วนนี้ราคาก็จะอยู่ที่ความใกล้ไกลของ Map เช่นกัน

แผนที่และการเดินทาง

3. การทำเควสหากผู้เล่นกดที่เควส ตัวละครจะเดินไปยังตำแหน่งที่เควสระบุไว้จะมีทั้งเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย
หากผู้เล่นซื้อ Warp Package ไว้ก็จะสามารถวาร์ปไปยังตำแหน่งนั้นๆได้ทันที