เลิกจ้าง ทหารรับจ้างแถมได้ Gold อีกด้วย!

713

Mercenary หรือ ทหารรับจ้าง ผู้เล่นสามารถได้รับจากเควส กิจกรรม และสุ่มฟรีทุกวันจ้างร้านค้า ซึ่งทหารรับจ้างที่ผู้เล่นมีอยู่ในครอบครองไม่สามารถลบทิ้งได้ ทำให้เกิดปัญหาช่องเก็บทหารรับจ้างเต็ม แต่ผู้เล่นสามารถทำการเลิกจ้าง ทหารรับจ้าง ด้วยการนำทหารรับจ้างที่ไม่ต้องการไปที่ NPC สมาคมทหารรับจ้าง ผู้เล่นยังสามารถได้รับ Gold จำนวนหนึ่งจากการเลิกจ้างด้วย

เลิกจ้าง ทหารรับจ้างแถมได้ Gold อีกด้วย! เลิกจ้าง ทหารรับจ้างแถมได้ Gold อีกด้วย! ผู้เล่นสามารถตรวจสอบจำนวนทหารรับจ้างในครอบครองได้ที่ปุ่ม TEAM -> ทหารรับจ้าง

เลิกจ้าง ทหารรับจ้างแถมได้ Gold อีกด้วย!

การเลิกจ้าง สามารถไปที่ NPC [Merc.Association] Aida ที่เมือง Line Hearts
หรือ NPC [Merc.Association] Adel ที่เมือง Hellferno
หรือ [Merc.Association] ที่อยู่ตามเมืองต่างๆ

เลิกจ้าง ทหารรับจ้างแถมได้ Gold อีกด้วย!

เลือกที่ปุ่ม “เลิกจ้างทหารรับจ้าง”

เลิกจ้าง ทหารรับจ้างแถมได้ Gold อีกด้วย!

กดปุ่ม “ขายจำนวนมาก” จะสะดวกกว่าการเลิกจ้างทีละตัว

เลิกจ้าง ทหารรับจ้างแถมได้ Gold อีกด้วย!

ผู้เล่นสามารถกดสัญลักษณ์ C, B, A, S, SS, SSS เพื่อเลือกทหารรับจ้างรวดเร็ว
โดยเมื่อกดสัญลักษณ์ C ระบบจะนำทหารรับจ้างเกรด C ที่มีมาใส่ในช่องเตรียมเลิกจ้าง
โดยสามารถเลิกจ้างพร้อมกันได้สูงสุด 12 ตัว
ด้านล่างแสดงจำนวน Gold ที่ผู้เล่นจะได้รับจากการเลิกจ้าง
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยกดปุ่ม “ขายจำนวนมาก” อีกครั้งเพื่อทำการเลิกจ้าง

เลิกจ้าง ทหารรับจ้างแถมได้ Gold อีกด้วย!

จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายการไอเทม และ Gold ที่ได้รับจากการเลิกจ้างครั้งนี้
กดปุ่ม “เลิกจ้าง” ทหารรับจ้างที่เลือกไว้ก็จะหายไป