Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

474

HeartsWar มีระบบ Town ให้ผู้เล่นทุกคน โดยผู้เล่นจะต้องจัดการเมืองของตัวเองด้วยการอัพเกรดให้แข็งแกร่ง จัดวางกองกำลังเพื่อปกป้องเมือง เพราะเมืองสามารถถูกโจมตีจากผู้เล่นอื่นที่เข้ามาปล้นทรัพยากรได้ ซึ่งเราเองก็สามารถไปปล้นทรัพยากรเมืองของผู้เล่นอื่นได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นเมืองและกองกำลังที่แข็งแกร่ง จะสามารถปกป้องเมืองตนเองจากการปล้นได้! และนอกจากนี้ ในเมืองผู้เล่นยังสามารถผลิตไอเทมต่างๆได้มากมาย

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

ผู้เล่นสามารถเข้า Town ได้ที่ปุ่มรูปปราสาทด้านบนขวา

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

ภายในเมืองจะประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย เช่น เหมืองแร่, เหมืองทอง, โรงไม้ เป็นต้น
ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างประดับอื่นๆอีก เช่น ประตู เสา ก้อนหิน ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เมืองแข็งแกร่ง

(1) เลเวลของเมือง สามารถเพิ่มเลเวลได้จากการอัพเกรดสิ่งก่อสร้างต่างๆในเมือง
(2) จำนวนคนงาน ในการอัพเกรดแต่ละครั้งต้องใช้คนงาน 1 คน
(3) จำนวนทรัพยากรที่ผู้เล่นมีทั้งหมด ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จำเป็นสำหรับการอัพเกรดสิ่งก่อสร้าง
(4) ประวัติการถูกปล้น ผู้เล่นอื่นที่เข้ามาโจมตีเมืองของเรา จะถูกบันทึกไว้ ผู้เล่นสามารถแก้แค้นได้

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง! Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

สิ่งก่อสร้างต่างๆสามารถอัพเกรดเลเวลได้ โดยต้องให้ทรัพยากรจำนวนหนึ่ง และเลเวลของเมือง

ในการอัพเกรดสิ่งก่อสร้าง ผู้เล่นต้องใช้คนงาน 1 คนต่อการอัพเกรด 1 ครั้ง
หากคนงานไม่ว่างก็จะไม่สามารถทำการอัพเกรดสิ่งก่อสร้างได้

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

ซึ่งผู้เล่นสามารถเพิ่มจำนวนคนงานได้จากการซื้อในร้านค้า หรือได้รับรางวัลจากกิจกรรม เป็นต้น

การผลิตไอเทม

ภายในเมืองจะมีสิ่งก่อสร้างสำหรับการผลิตไอเทมทั้งหมด 3 ฐานด้วยกัน

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

Workshop ผู้เล่นสามารถผลิตอุปกรณ์สวมใส่ได้มากมาย
หากเลเวลสิ่งก่อสร้างมากขึ้น ก็จะผลิตอุปกรณ์ระดับสูงได้

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง! Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

Academy ผู้เล่นสามารถผลิตยาได้ ซึ่งจะประหยัด Gold มากกว่าการซื้อยาจากร้านค้า

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง! Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง! Inn ผู้เล่นสามารถผลิตไอเทมได้มากมาย เช่น ตั๋วดันเจี้ยน, ม้วนเควส, Seal อัพระดับอาชีพ เป็นต้น

การจัดตั้งกองกำลัง

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

สิ่งก่อสร้างแต่ละจุด ผู้เล่นสามารถจัดวางกองกำลังได้

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

ซึ่งสามารถเลือกจัดอาชีพ หรือทหารรับจ้างที่ไม่ได้ใช้งานได้ เลเวลสิ่งก่อสร้างยิ่งสูงก็จะจัดวางได้มากขึ้น

การปล้นทรัพยากร

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

ในแต่ละวันผู้เล่นสามารถปล้นทรัพยากรได้ขึ้นอยู่กับระดับเลเวล โดยการกดที่ปุ่ม “การต่อสู้”

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

ระบบจะสุ่มเมืองมาให้ผู้เล่นได้ตรวจสอบก่อน หากพิจารณาแล้วสามารถปล้นได้ก็กดปุ่ม “เริ่มการต่อสู้”
แต่หากประเมินแล้วคิดว่าปล้นไม่ไหวก็สามารถกดปุ่ม “สำรวจใหม่” แต่จะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

ในขณะที่กำลังปล้นทรัพยากร ผู้เล่นสามารถเลือกทหารรับจ้างที่มีอยู่นอกจากการจัดทีมเข้าร่วมการต่อสู้ได้
โดยรายชื่อทหารรับจ้างที่เราสามารถนำออกมาช่วยได้ จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

ในขณะที่กำลังปล้นจะแสดงจำนวนทรัพยากรที่เราปล้นมาได้แล้ว โดยแต่ละชนิดจะมีขีดจำกัดในการปล้น

Town เมืองที่ต้องรีบอัพเกรดก่อนใคร เพื่อความแข็งแกร่ง!

เมื่อต่อสู้ถึงสิ่งก่อสร้างสุดท้าย จะแสดงรายละเอียดทรัพยากรทั้งหมดที่ปล้นได้