ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ทุกวันพุธ เวลา 09:00-13:00

526

ทีมงาน HeartsWar ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบเกี่ยวกับสถานะการ เปิด – ปิด เซิร์ฟเวอร์ในข่าวนี้

– ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ทุกวันพุธ เวลา 09:00-13:00