[HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !!

680

[HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !!

มาช่วยกันสอดสองสิ่งผิดปกติในเกม (BUG) ในช่วง CBT กัน หากพบเห็น ร่วมกันแจ้งพร้อมรับของรางวัลเป็นการขอบคุณจากทีมงาน เพื่อการเปิดบริการจริง (OBT) ที่ราบรื่นกันจ้า

[HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !!

[HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! เจอบัค 1 จุด 
Gold 5,000

[HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !!
เจอบัค 5 จุด 
Gold 5,000 + Hearts 50

[HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !!
เจอบัค 10 จุด 
Gold 10,000 + Hearts 100

[HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !!
เจอบัค 15 จุด 
Gold 20,000 + Hearts 200

[HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !!
เจอบัค 20 จุด 
Gold 30,000 + Teleport Ticket 1 Day x1
C ~ S Grade Mercenary Random Coupon x 1 + Hearts 300

[HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !!
เจอบัค 25 จุด 
Gold 40,000 + Teleport Ticket 3 Days x1
C ~ S Grade Mercenary Random Coupon x 2 + Hearts 400

[HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! [HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !!
เจอบัค 30 จุด ขึ้นไป
Gold 50,000 + Teleport Ticket 3 Days x1
C ~ S Grade Mercenary Random Coupon x 3 + Hearts 500

[HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !!

เริ่ม : 18 ธันวาคม 2562 (เปิด CBT)
สิ้นสุด : 25 ธันวาคม 2562 (สิ้นสุด CBT)

[HeartsWar] กิจกรรม CBT : BUG Report พบบัคมีรางวัลให้ !! 1. ผู้เล่นที่พบบัคและต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งได้ที่โพสกิจกรรมหน้าแฟนเพจเท่านั้น
2. เมื่อจบ CBT ทีมงานจะทำการนับจำนวน BUG ที่เจอจากผู้เล่นที่แจ้ง โดยอาการเดียวกันจะนับเป็น 1 เท่านั้น
3. รางวัลที่ได้รับจะได้รับแบบยกเซิร์ฟเวอร์ และรับทางจดหมายในเกมเมื่อเปิด OBT
4. ประกาศผลการแจกรางวัลที่หน้าแฟนเพจ HeartsWar : กำเนิดใหม่เทพสงคราม
5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

ทีมงาน HeartsWar
11 ธันวาคม 2562