[HeartsWar] ไอเทมชดเชย Server Verdandi

369

[HeartsWar] ไอเทมชดเชย Server Verdandi

พิเศษสำหรับผู้เล่น Server Verdandi ที่พบปัญหา Server ตลอดช่วงที่ผ่านมา ทางทีมงานต้องขออภัยในความล่าช้าสำหรับการแก้ไข จึงขอชดเชยไอเทมดังนี้

[HeartsWar] ไอเทมชดเชย Server Verdandi

ทางทีมงานจะส่งไอเทมให้ทางจดหมายภายในเกม
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 – 22.59น.

[HeartsWar] ไอเทมชดเชย Server Verdandi

Item จำนวน รายละเอียด
[HeartsWar] ไอเทมชดเชย Server Verdandi Exp Boost Potion 7 days 1

ไอเทมสามารถใช้บริการเพิ่มปริมาณการรับ EXP ล่า 100% ฟรี เป็นเวลา 7 วัน

 

[HeartsWar] ไอเทมชดเชย Server Verdandi

Teleport Ticket 7 days

1

ตั๋วที่สามารถใช้บริการวาร์ปฟรีเป็นเวลา 7 วัน

[HeartsWar] ไอเทมชดเชย Server Verdandi

Crack generate x2 7 days

1

บัตรที่สามารถใช้บริการเพิ่มอัตราการสร้าง Crack of Dimension เป็น 2 เท่า เป็นเวลา 7 วัน

[HeartsWar] ไอเทมชดเชย Server Verdandi

S Grade Weapon Random Coupon

1 สามารถสุ่มรับ Weapon ระดับ S จำนวน 1 ชิ้น
[HeartsWar] ไอเทมชดเชย Server Verdandi

S Grade  Mercenary Random Coupon

1 สามารถสุ่มรับ Mercenary ระดับ S จำนวน 1 ตัว

[HeartsWar] ไอเทมชดเชย Server Verdandi 1. 1 ID จะได้ไอเทม 1 ครั้งเท่านั้น
2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า