ประกาศปิดให้บริการ Call Center และ GM Live Steam ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563

145

       ทีมงาน HeartsWar ขอแจ้งผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องปิดให้บริการ Call Center และ GM Live Steam เป็นการชั่วคราว เหลือเพียงช่องทาง Live Chat และแจ้งปัญหาหน้า Web site (E-Support) ที่ท่านยังคงแจ้งปัญหาเข้ามาได้ตามปกติค่ะ

  เพื่อเป็นการให้ร่วมมือกับรัฐบาลตามที่ประกาศ จึงเหลือเพียงช่องทางที่สามารถให้บริการท่านได้จากที่บ้าน อาจส่งผลให้ท่านได้รับการบริการล่าช้าไปบ้าง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วยค่ะ