[HeartsWar] Get Slot Promotion

374

[HeartsWar] Get Slot Promotion

โปรโมชั่นขอบคุณสำหรับชาว Playmall สำหรับผู้ที่เติม Playmall ครบตามยอดที่กำหนด รับสิทธ์เจาะรูกันไปเลย!!!

[HeartsWar] Get Slot Promotion

นับยอดเติมเงินตั้งแต่: 3 มิถุนายน 2563 13.00 น – 9 มิถุนายน 2563 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : 3 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. – 16 มิถุนายน 2563 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 3 มิถุนายน 2563 เวลา  13.00 น. – 16 มิถุนายน 2563 23.59 น.

[HeartsWar] Get Slot Promotion

[HeartsWar] Get Slot Promotion

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น
*รับได้สูงสุด 8 ครั้ง
*เติมโค้ดเข้าสู่ตัวละครเพื่อยืนยันสิทธิ์
*หลังเติมเสร็จให้แจ้งเคสมาว่า ต้องการบวก slot ให้ไอเทมชิ้นไหน
*การเพิ่ม slot เป็นการลบไอเทมและแอดใหม่ ทำให้ออปชั่นจะถูกสุ่มใหม่
*ถ้าใส่เจมอยู่แล้วกรุณาถอดเจมออกให้เรียบร้อย
*ไอเทม1ชิ่นเพิ่ม slot สูงสุดได้แค่ 4
*ไอเทมจะถูกเพิ่ม Slot ให้ใน MA วันที่ 10 มิ.ย.

Point Item Number Detail
500 Slot +1 Coupon 1 เพิ่ม slot อุปกรณ์ต่างๆ

 

[HeartsWar] Get Slot Promotion

1. เติมเงินผ่านช่องทางใดก็ได้ที่หน้าเว็บไซต์ Playmall>> Click <<ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น และต้องนำไปซื้อคริสตัลผ่านระบบ Playmall เข้าเกมโดยตรงเท่านั้น !! การซื้อไอเทมผ่าน ก็อบลินชอป (Item Shop) ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
2. ทุกๆ การเติมเงินและซื้อคริสตัลเข้าเกมจะนับ point ตามยอดที่เติม โดย 1 บาท = 1 Point
3. 1 ไอดีสามารถรับ Item Code ได้ สูงสุด 8 ครั้ง
4. ของรางวัลจะส่งเข้า mail box
5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[HeartsWar] Get Slot Promotion