[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April – 3May 2020

400

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020 เป็นแพคเกจที่จำหน่ายภายในเกม แต่ซื้อได้เพียง 1 ครั้ง / 1 ไอดี
พิเศษสุดเรานำมาจัดให้ที่ Goblin Shop แล้ว

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

Item จำนวน ราคา รายละเอียด
[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

Ronin Seal

30 4,500 บาท
ลดเหลือ
450 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Ronin Seal 30 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

Black Mage Seal

30 4,500 บาท
ลดเหลือ
450 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Black Mage Seal 30 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

Pirate Seal

30 4,500 บาท
ลดเหลือ
450 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Pirate Seal 30 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

Chocolatier Seal

30 4,500 บาท
ลดเหลือ
450 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Chocolatier Seal 30 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

Vampire Seal

30 4,500 บาท
ลดเหลือ
450 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Vampire Seal 30 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020 Mason Seal

30 4,500 บาท
ลดเหลือ
450 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Mason Seal 30 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

Paladin Seal

30 4,500 บาท
ลดเหลือ
450 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Paladin Seal 30 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

Priest Seal

30 4,500 บาท
ลดเหลือ
450 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Priest Seal 30 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

Thief Seal

30 4,500 บาท
ลดเหลือ
450 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับThief Seal 30 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

Dancer Seal

30 4,500 บาท
ลดเหลือ
450 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับThief Seal 30 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020
Source of Corruption

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
400 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Source of Corruption   1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

Desert Lion’s Talon

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
400 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Desert Lion’s Talon 1ea

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

 *Item lock (ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

เวลาเปิดขายเริ่ม : 30 เมษายน 2563 น. เวลา 13.00 น.
สิ้นสุด : 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 25.59 น
ระยะเวลาใช้ Item Code : 30 เมษายน 2563 เวลา  13.00 น. – 14 พฤษภาคม 2563 23.59 น.

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

(ซื้อไอเทมในก๊อบลินช๊อปจะไม่ได้รับแต้มโปรโมชั่น Playmall)

[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020

  1. เป็นแพ็คเกจพิเศษที่มีขายในก็อบลินช็อป ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม เมื่อซื้อในก็อบลินช็อปจะได้รับโค้ด และนำไอเทมโค้ดมาใช้งาน (ซื้อไอเทมในก๊อบลินช๊อปจะไม่ได้รับแต้มโปรโมชั่น)
  2. 1 ไอดีสามารถเติมได้แพ๊คเกจละ 1 ครั้งเท่านั้น
  3. ไอเทมโค๊ดสามารถนำไปเติมไอดีใดก็ได้ แต่จะไม่สามารถเติมซ้ำในไอเทมโค๊ดเดิม และแพ๊คเกจเดียวกันได้
  4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการใช้ไอเทมโค้ด
[HeartsWar] Goblin Shop Flash Sale 30 April - 3May 2020