[HeartsWar] Goblin Shop Packet Reset 17 June – 8 July 2020

133

[HeartsWar] Goblin Shop Packet Reset 17 June - 8 July 2020

Reset Goblin Shop
*สามารถซื้อใหม่ได้ทั้งหมดสำหรับทุกคน
เป็นแพคเกจที่จำหน่ายภายในเกม แต่ซื้อได้เพียง 1 ครั้ง / 1 ไอดี
เรานำมาจัดให้ที่ Goblin Shop

[HeartsWar] Goblin Shop Packet Reset 17 June - 8 July 2020 [HeartsWar] Goblin Shop Packet Reset 17 June - 8 July 2020

*1 ไอดีเติม ได้ แพคเกจละ 1 ครั้ง

[HeartsWar] Goblin Shop Packet Reset 17 June - 8 July 2020

เวลาเริ่ม : 17 มิถุนายน 2563 น. เวลา 13.00 น.
สิ้นสุด : 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น.
.

[HeartsWar] Goblin Shop Packet Reset 17 June - 8 July 2020

(ซื้อไอเทมในก๊อบลินช๊อปจะไม่ได้รับแต้มโปรโมชั่น Playmall)

[HeartsWar] Goblin Shop Packet Reset 17 June - 8 July 2020

  1. เป็นแพ็คเกจพิเศษที่มีขายในก็อบลินช็อป ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม เมื่อซื้อในก็อบลินช็อปจะได้รับโค้ด และนำไอเทมโค้ดมาใช้งาน (ซื้อไอเทมในก๊อบลินช๊อปจะไม่ได้รับแต้มโปรโมชั่น)
  2. 1 ไอดีสามารถซื้อ และ เติม ได้แพ๊คเกจละ 1 ครั้งเท่านั้น
  3. ไอเทมโค๊ดสามารถนำไปเติมไอดีใดก็ได้ แต่จะไม่สามารถเติมซ้ำในไอเทมโค๊ดเดิม และแพ๊คเกจเดียวกันได้
  4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการใช้ไอเทมโค้ด
[HeartsWar] Goblin Shop Packet Reset 17 June - 8 July 2020