[HeartsWar] I will Protect you Promotion

306

[HeartsWar] I will Protect you Promotion

มาแล้วกับของอัพเกรดสำหรับชาว HeartsWar เพียงติมเงินและนำไปซื้อคริสตัลผ่าน PlayMall ตามระยะเวลาที่กำหนด รับของรางวัลไปใช้อัพเกรดกันไปเลย!!

[HeartsWar] I will Protect you Promotion

เริ่ม: 2 เมษายน 2563 – 8 เมษายน 2563
ระยะเวลารับ Item Code : 2 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. – 15 เมษายน 2563 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 2 เมษายน 2563 เวลา  15.00 น. – 15 เมษายน 2563 23.59 น.

[HeartsWar] I will Protect you Promotion

[HeartsWar] I will Protect you Promotion

Step  point  ไอเทม จำนวน รายละเอียด
Step 1  300 [HeartsWar] I will Protect you Promotion

P.stone 

5 ไอเทมกันลดระดับไอเทมเมื่ออัพเกรด
[HeartsWar] I will Protect you Promotion
Soldier seal
1 ไอเทมเพิ่มอัตราการสำเร็จเมื่อเลื่อนขั้น / อัพเกรดอาชีพระดับ C-S
Step 2 300 [HeartsWar] I will Protect you Promotion P.stone 5 ไอเทมกันลดระดับไอเทมเมื่ออัพเกรด
[HeartsWar] I will Protect you Promotion
Soldier seal
1 ไอเทมเพิ่มอัตราการสำเร็จเมื่อเลื่อนขั้น / อัพเกรดอาชีพระดับ C-S
Step 3 300 [HeartsWar] I will Protect you Promotion P.stone 5 ไอเทมกันลดระดับไอเทมเมื่ออัพเกรด
[HeartsWar] I will Protect you Promotion Soldier seal 1 ไอเทมเพิ่มอัตราการสำเร็จเมื่อเลื่อนขั้น / อัพเกรดอาชีพระดับ C-S
Step 4 300 [HeartsWar] I will Protect you Promotion P.stone 5 ไอเทมกันลดระดับไอเทมเมื่ออัพเกรด
[HeartsWar] I will Protect you Promotion Soldier seal 1 ไอเทมเพิ่มอัตราการสำเร็จเมื่อเลื่อนขั้น / อัพเกรดอาชีพระดับ C-S
Step 5

1800

[HeartsWar] I will Protect you Promotion P.stone 30 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
[HeartsWar] I will Protect you Promotion
Soldier seal
6 ไอเทมเพิ่มอัตราการสำเร็จเมื่อเลื่อนขั้น / อัพเกรดอาชีพระดับ C-S
 

[HeartsWar] I will Protect you Promotion

Bless stone

2 ไอเทมเพิ่มระดับอัพเกรด , เมื่ออัพเกรดอุปกรณ์
 

[HeartsWar] I will Protect you Promotion

Sage seal

2 ไอเทมเลื่อนขั้น / อัพเกรดอาชีพระดับ SS-SSS

 

[HeartsWar] I will Protect you Promotion

1. เติมเงินผ่านช่องทางใดก็ได้ที่หน้าเว็บไซต์ Playmall>> Click <<ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น และต้องนำไปซื้อคริสตัลผ่านระบบ Playmall เข้าเกมโดยตรงเท่านั้น !! การซื้อไอเทมผ่าน ก็อบลินชอป (Item Shop) ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
2. ทุกๆ การเติมเงินและซื้อคริสตัลเข้าเกมจะนับ point ตามยอดที่เติม โดย 1 บาท = 1 Point
3. 1 ไอดีสามารถรับ Item Code ได้ตาม Step 1,2,3,4,5 โดยจะหัก point ตาม Step
4. ของรางวัลจะส่งเข้า mail box
5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[HeartsWar] I will Protect you Promotion