[HeartsWar] Playmall “Upgrade” Sale

392

[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale

มาแล้วกับของอัพเกรดสำหรับชาว HeartsWar เพียงติมเงินและนำไปซื้อคริสตัลผ่าน PlayMall ตามระยะเวลาที่กำหนด รับของรางวัลไปใช้อัพเกรดกันไปเลย!!

[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale

เริ่ม: 26 มีนาคม 2563 – 1 เมษายน 2563
ระยะเวลารับ Item Code : 26 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. – 8 เมษายน 2563 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 26 มีนาคม 2563 เวลา  15.00 น. – 8 เมษายน 2563 23.59 น.

[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale

[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale

ระดับ  poin  ไอเทม จำนวน รายละเอียด
ขั้นที่ 1  300 [HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale Warrior’s Upgrade Stone 10 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale Giant’s Upgrade Stone 3 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale God’s Upgrade Stone 2 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
ขั้นที่ 2 300 [HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale Warrior’s Upgrade Stone 10 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale Giant’s Upgrade Stone 3 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale God’s Upgrade Stone 2 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
ขั้นที่ 3 300 [HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale Warrior’s Upgrade Stone 10 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale Giant’s Upgrade Stone 3 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale God’s Upgrade Stone 2 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
ขั้นที่ 4 300 [HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale Warrior’s Upgrade Stone 10 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale Giant’s Upgrade Stone 3 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale God’s Upgrade Stone 2 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
ขั้นที่ 5 1800 [HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale Warrior’s Upgrade Stone 70 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale Giant’s Upgrade Stone 22 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง
[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale God’s Upgrade Stone 15 ไอเทมอัพเกรดที่ใช้สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์,ทหารรับจ้าง

 

[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale

1. เติมเงินผ่านช่องทางใดก็ได้ที่หน้าเว็บไซต์ Playmall>> Click <<ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น และต้องนำไปซื้อคริสตัลผ่านระบบ Playmall เข้าเกมโดยตรงเท่านั้น !! การซื้อไอเทมผ่าน ก็อบลินชอป (Item Shop) ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
2. ทุกๆ การเติมเงินและซื้อคริสตัลเข้าเกมจะนับ point ตามยอดที่เติม โดย 1 บาท = 1 Point
3. 1 ไอดีสามารถรับ Item Code ได้สูงสุด 5 ครั้งเท่านั้น !!
4. ของรางวัลจะส่งเข้า mail box
5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[HeartsWar] Playmall "Upgrade" Sale