[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary

367

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary

เป็นแพคเกจที่จำหน่ายภายในเกม ทหาร 1 ตัว เติมโค๊ดเพียง 1 ครั้ง / 1 ไอดี
*เติมซ้ำไม่ได้
พิเศษสุดเรานำมาจัดให้ที่ Goblin Shop แล้ว

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary

Item จำนวน ราคา รายละเอียด
 

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary
Pandaling

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Pandaling 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary
Hatti Dog

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Hatti Dog 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary

Axoloti

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Axoloti 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary
High Eld Daisy

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ High Eld Daisy 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary

Tongmu

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Tongmu 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary
Lava Junior

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Lava Junior 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary

Knight Iris

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Knight Iris 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary
Goat Horn

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Goat Horn 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary

Freezing Delphinium

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Freezing Delphinium 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

 

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary
Sorcerer Rosy

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Sorcerer Rosy 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary

Maracas

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Maracas 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary

Magician Kanna

 

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Magician Kanna 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary
Pigling

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Pigling 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary
Dark Elf Rodante

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Dark Elf Rodante  1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary
Meiss

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับMeiss 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary
Gunner Ebony

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Gunner Ebony 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary
Lesser Panda

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Lesser Panda 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary
Nine Tail Amaryllis

1 4,000 บาท
ลดเหลือ
300 บาท

แพ็คเกจพิเศษ สำหรับการซื้อครั้งแรกในเกม ได้รับ Nine Tail Amaryllis 1 ea 

1 ไอดีเติมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

*Item lock (ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary

Goblin Shop Flash Sale
เวลาเปิดขายเริ่ม : 3 มิถุนายน 2563 น. เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 3 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 น. – 17 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59 น.

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary

(ซื้อไอเทมในก๊อบลินช๊อปจะไม่ได้รับแต้มโปรโมชั่น Playmall)

 

[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary

  1. เป็นแพ็คเกจพิเศษที่มีขายในก็อบลินช็อป ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม เมื่อซื้อในก็อบลินช็อปจะได้รับโค้ด และนำไอเทมโค้ดมาใช้งาน (ซื้อไอเทมในก๊อบลินช๊อปจะไม่ได้รับแต้มโปรโมชั่น)
  2. 1 ไอดีสามารถเติมได้แพ๊คเกจละ 1 ครั้งเท่านั้น
  3. ไอเทมโค๊ดสามารถนำไปเติมไอดีใดก็ได้ แต่จะไม่สามารถเติมซ้ำในไอเทมโค๊ดเดิม และแพ๊คเกจเดียวกันได้
  4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการใช้ไอเทมโค้ด
[HeartsWar] Goblin Shop Signature Mecernary