Home Tags Guide

Tag: guide

Gem เสริมแกร่งให้อุปกรณ์

HeartsWar หากอาวุธหรือชุดป้องกันของผู้เล่นที่ใส่อยู่รู้สึกว่ายังไม่แกร่งพอ นอกเหนือจากการตีบวกไอเทมแล้ว สามารถทำได้ไม่ยาก โดยการติดตั้ง Gem ลงไปในอาวุธหรือชุดป้องกันเพื่อเพิ่มความสามารถให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น! ค่าสถานะ Gem สีต่างๆ Ruby เพิ่มค่าสถานะ P.ATK   Emerald เพิ่มค่าสถานะ Max HP , Max MP   Sapphire เพิ่มค่าสถานะ M.ATK   Amethyst เพิ่มค่าสถานะ CRI Rate   Aquamarine เพิ่มค่าสถานะ EVA Rate   Topaz เพิ่มค่าสถานะ CRI Damage   Diamond เพิ่มค่าสถานะ P.DEF ,...
heartswar